Menu

Hjerte-lungeredning uten munn-til-munn?

NRK stiller spørsmål ved om bruk av munn-til-munn metoden ved gjenoppliving av pasienter med hjertestans kan være uheldig via repotasjen "Anbefaler ikke lenger munn-til-munn". Det fremkommer videre påstander som kan tolkes i retning av at sannsynligheten for overlevelse er høyere om man unngår munn-til-munn. Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er ikke enig i en slik tolkning, basert på det vitenskaplige grunnlaget som ligger til grunn for både våre anbefalinger og for internasjonale anbefalinger om dette temaet. NRR anbefaler at alle som mottar opplæring i førstehjelp lærer seg munn-til-munn som del av opplæring i hjerte-lungeredning (HLR). HLR med bare brystkompresjoner anbefales kun:
- når førstehjelperen ikke er i stand til eller villig til å gi munn-til-munn innblåsninger
- ved telefonveiledet HLR når førstehjelperen ikke har opplæring i kombinasjonen av kompresjoner og munn-til-munn innblåsninger

NRR vil påpeke at munn-til-munn er et trygt og livreddende tiltak ved hjertestans og dette er spesielt viktig dersom for lite oksygen i blodet har bidratt til hjertestans (f.eks drukning, kvelning). HLR med bare brystkompresjoner er imidlertid mye bedre enn ingen HLR hos en pasient med hjertestans. NRR ønsker alle debatter som kan bidra til økt opplysning om dette viktige temaet velkomment. NRR kommer med oppdaterte retningslinjer innen dette feltet på samlingen Skandinavisk Akuttmedisin 5.april 2016