Menu

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er dannet av Den norske lægeforenings spesialforeninger Norsk Anestesiologisk Forening og Norsk Cardiologisk Selskap som et felles, faglig, nasjonalt referanseorgan. NRR er gjennom dette rådgivende i spørsmål vedr. resuscitering overfor Den norske lægeforening og Norsk Førstehjelpsråd. NRR utgjør Norges faglige representasjon i Skandinavisk Resuscitasjonsråd (SRC) og European Resuscitation Council (ERC). NRR arbeider for faglig forsvarlighet og kvalitetssikring av undervisning og pasientbehandling med hensyn til både basal og avansert hjerte-lunge-redning (HLR) i og utenfor sykehus i Norge. Rådet arbeider også opp mot norske helsemyndigheter for å oppnå dette.

 

Flere faggrupper både fra sykehus og fra prehospitale tjenester er representert i NRR.

Akuttmedisinsk Update er Norsk Resuscitasjonsråd sitt offisielle organ og har egne informasjonssider spesielt for medlemmer. Vi holder også våre medlemmer og andre oppdatert via rådets web-sider www.nrr.org og gjennom egne informasjonsskriv.

 

NRR Medlemskap – NOK. 300,-

 

Innmelding i Norsk Resuscitasjonsråd

NRR sender ut giro for innbetaling av medlemskap. Meld deg inn ved å fylle ut skjemaet på denne siden: Bli medlem!

Dersom skjema ikke fungerer kan du sende mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Trond Norseth 

Leder, Norsk Resuscitasjonsråd