Menu


*Velkommen til HHLR instruktørtest
Her finner du oppgaver til hvert av kapitlene i instruktørboka. Hver oppgave inneholder fire påstander. Kun én av dem er helt korrekt. Kryss av for den korrekte påstanden i hver oppgave.

For å kunne besvare oppgavene, må du kjenne ditt fagstoff, lese instruktørboka nøye og sette deg inn i og forstå struktur og innhold i e-læringen til dine kursdeltakere.