Menu

Opplæring

Norsk Resuscitasjonsråd om opplæring i bruk av hjertestartere

  1. Hjertestarter (halvautomatisk defibrillator) er førstehjelpsutstyr.

  2. Beredskap med hjertestarter bør være en del av vanlig førstehjelpsberedskap.

  3. Bruk av hjertestarter er en del av vanlig førstehjelp.

  4. Alle som skal lære å bruke en hjertestarter, bør også beherske basal hjerte-lungeredning (Basal HLR)

  5. For lekfolk og personell uten pålagt eller selvpålagt beredskap med hjertestarter anbefales kurset ”MiniAnne med AED” (45 min. kurs med HLR og hjertestarter – lansert i Norge i april 2009). Dette kurset krever ikke sertifisert instruktør, men at hver kursdeltaker har sin egen kurspakke.

  6. Helsepersonell, førstehjelpspersonell (”first responders”) og personell med pålagt/selvpålagt beredskap (f.eks. politi, brannfolk, vektere o.l.) og personell i virksomheter med planlagt hjertestarterberedskap bør få en mer omfattende opplæring (jfr. rundskriv IS-5/2007 fra Sosial- og helsedirektoratet: Krav til bruk av defibrillatorer/hjertestartere). For disse anbefales ”Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter” (2,5 timers kurs med sertifisert instruktør i HLR og bruk av hjertestarter).

  7. Hvis det synes nødvendig for å redde liv, bør lekfolk og helsepersonell også uten opplæring bruke en tilgjengelig hjertestarter, helst etter veiledning fra 1-1-3.