Menu

Obs! Gjelder ikke instruktørtesten: Husk å ha klar lisenskode for å få e-læringsbevis og for å åpne e-bok. (Lisenskoden finnes på side 2 i trykket bok / fått fra din arbeidsgiver eller kjøpt via NSG nettbutikk.)


Alle data lagres.

eller

Du kan lagre, skrive ut eller sende e-læringsbevis på mail. Testdata lagres ikke.