Menu

Nye norske retningslinjer i gjenoppliving av voksne, barn og nyfødte

(06.04.16) Nye norske retningslinjer i gjenoppliving av voksne, barn og nyfødte er i dag publisert på Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) sine nettsider (nrr.org). Retningslinjene ble først offentliggjort på kongressen Skandinavisk Akuttmedisin 2016 den 5. (voksne) og 6.april (barn og nyfødte). Norske retningslinjer er basert på nye 2015 guidelines fra European Resuscitation Council (ERC) og fra International Liason Committee on Resuscitation (ILCOR). NRR er et fagråd utgående fra Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk Cardiologisk Selskap og Den norske barnelegeforening.


De viktigste endringene i 2015-retningslinjer er:

- En presisering av at medikamenter skal gis først etter 4 minutter avansert HLR ved initial sjokkbar rytme og to (evt. fire) mislykkede sjokk, både hos voksne og barn.

- Måltemperatur for nedkjølingsbehandling på intensivavdeling etter oppnådd egensirkulasjon endres fra 32-34 grader til 32-36 grader, avhengig av lokale retningslinjer.

- Oppstart nedkjølingsbehandling utenfor sykehus er ikke anbefalt, med unntak for tjenester som kan gi adekvat monitorering og sedasjon.

- Transport av pasienter under pågående gjenoppliving til sykehus med mulighet for utblokking av kransårer (PCI) bør vurderes i tilfeller der helsepersonell har sterk mistanke om hjerteinfarkt og pasiente er vedvarende ustabil. Lokale retningslinjer må foreligge.

- Akutt coronar angiografi skal vurderes hos alle pasienter som har hatt hjertestans og oppnådd egensirkulasjon, om ikke det åpenbart foreligger en åpenbar ikke-hjerterelatert årsak til hjertestans.

- For gravide med hjertestans etter 20 svangerskapsuker bør keisersnitt settes i gang dersom egensirkulasjon ikke er oppnådd etter 4 minutter HLR. Hensikten er primært å redde mor ved å bedre forholdene for HLR, men også barnet kan være reddbart avhengig av gestasjonsalder. Senere oppstart av keisersnitt kan være indisert etter nærmere medisinsk vurdering. Lokale retningslinjer for dette må utarbeides i alle helsetjenester som har kontakt med gravide.

- For pasienter med traumatisk hjertestans anbefales en like aktiv tilnærming til gjenoppliving som hos andre med hjertestans om ressurssituasjonen tillater det. NRR har utviklet nye kurs i AHLR og DHLR, som snart vil være tilgjengelig


Barn

-Innblåsinger skal nå ta 1 sekund (som hos voksne)

-Medikamenter i tuben er ikke lenger anbefalt

-Ved SVT er nå første anbefalte synkroniserte sjokk på 1J/kg

-Ved post ROSC behandling anbefales å kjøle til enten 32-34 C eller 36-37.5 C, men førstnevnte foretrekkes enn så lenge. Det viktigste er imidlertid å unngå temperaturer > 37.5 C og < 32 C grader.