Menu

Nye internasjonale guidelines 15.oktober 2015

15.oktober 2015 publiserer European Resuscitation Council (ERC) og American Heart Assosciation (AHA) nye retningslinjer for gjenoppliving på grunnlag av vitenskapelige anbefalinger fra ILCOR. Den viktigste endringen i praktisk HLR er reformulering av anbefalt kompresjonsdybde på voksne pasienter: Approximately 5 cm, but not more than 6 cm in the average adult. I lekfolks-HLR er der mye større fokus på viktigheten av et godt samspill med en velfungerende nødmeldetjeneste og god telefonveiledningsalgoritme både i praktisk resuscitering og i opplæringssammenheng. I AHLR anbefales måling av endetidal CO2 (ETCO2) på intuberte pasienter bl.a. som mål for kvaliteten av gjenopplivingsforsøket.

 

Tilpassing og oppdatering av norske retningslinjer, algoritmeplakater og revisjon/oppdatering av norske HLR-kurs vil skje ila de kommende månedene, med mål om å presentere og implementere dette i forbindelse med kongressen Skandinavisk Akuttmedisin på Gardermoen 5-6. april 2016.

De nye retningslinjene leser du først HER.