Menu

Gjenoppliving av nyfødte

Jobber du med nyfødte eller gravide?

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) har de siste årene jobbet med å implementere et nasjonalt kurs i gjenoppliving av nyfødte, hvor målgruppen for utøverkurset på 3 timer er alt helsepersonell som isitt kliniske virke vil måtte kunne håndtere en dårlig nyfødt. Fokus er på de viktige tiltakene de første 10 minutter etter fødsel.


Det er behov for kvalifiserte instruktører for å få til en bredest mulig implementering av kurset, inkludert prehospitale tjenester som til nå har hatt et mangelfullt tilbud mange steder. Selv om endel sykehusavdelinger allerede har et undervisningsopplegg i dette vil omfang og innhold variere, samt at det for de fleste er behov for en regelmessig trening og faglig oppdatering. Vi har så langt bl.a arrangert instruktørkurs ved SUS, Nordlandssykehuset Bodø, Sykehuset Østfold Kalnes og Ålesund Sykehus.

 

Fra e-læringen «Gjenoppliving av nyfødte»

 

KURS VÅREN 2020
Vi ønsker å invitere aktuelle instruktører til et Instruktørkurs tirsdag 10. mars 2020 på Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad Sykehus.

 

For å bli instruktør i «Norsk grunnkurs i gjenoppliving av nyfødte» stiller NRR i utgangspunktet krav om at man må tilhøre en yrkesgruppene som jevnlig håndterer nyfødte barn eller jobber med barneanestesi. Unntak kan gjøres ift. prehospitale tjenester. Aktuelle yrkesgrupper er:
• Barnelege
• Nyfødt- / barnesykepleier
• Fødselslege / gynekolog
• Jordmor
• Anestesilege
• Anestesisykepleier
• Ambulansepersonell med undervisningsansvar

 

Påmelding til kurset gjøres via denne linken innen 15.februar:

https://forms.gle/pGMov1boYedN91Pj9

 

Spørsmål? Du kan kontakte enten leder i Norsk Resuscitasjonsråd, Trond Nordseth eller daglig leder i Norsk Selskap for GJenoppliving AS, Jofrid Hansson. E-post: leder@ nrr.org og jofrid.hansson@ gjenoppliving.no