Menu

Resuscitasjonsrådet har i samarbeide med Norsk Førstehjelpsråd og forlaget Lærdal bidratt til å utvikle flere nasjonale standardiserte grunnkurs både for lekfolk og helsepersonell på ulike nivåer. Resuscitasjonsrådets barnegruppe har dessuten etablert kurset ”Advanced Pediatric Life Support” (APLS) og det noe enklere ”Pediatric Life Support” (PLS) som et tilbud i Norge, og det forberedes også et nasjonalt kurs i resuscitering av nyfødte.  Kursene er godkjent av (approved by) European Resuscitation Council. Du finner mer informasjon om hvert enkelt kurs ved å trykke på menyen.