Menu

Er et dagskurs beregnet på allmennleger, legevaktsleger, sykepleiere i akuttmottak, anestesi- og barneavdelinger og ambulansepersonell.  Kursdeltagerne må beregne å bruke 4 til 5 timer på forberedende internettbasert undervisning (engelsk).  Kursdagen er alt på norsk. Kursinnholdet tar i første rekke for seg basal hjerte- og lungeredning og luftveishåndtering av barn. Kurset vektlegger praktisk trening og case-løsning. Tidligere evalueringer ga utrykk for at kurset var lærerikt og intensivt. Kursdagen er lang og strekker seg fra 08.00 til 18.30.

Kurset avsluttes med praktisk testing som må bestås for kursbevis.   PLS arrangeres flere steder i Norge, og kan evt. også arrangeres på bestilling fra helseforetak. 

Nettside: www.apls.no