Menu

Ca. hvert femte år utarbeider «International Liason Committe on Resuscitation» (ILCOR) et konsensusdokument om hva man vitenskapelig mener å vite i spørsmål om resuscitering.  På dette grunnlaget utarbeider så de regionale resuscitasjonsråd, herunder The European Resuscitation Council (ERC) sine guidelines ( retningslinjer).  Norsk Resuscitasjonsråd oversetter disse og tilpasser dem til norske forhold og behandlingstradisjoner. Derfor kan nasjonale retningslinjer og behandlingsalgoritmer skille seg litt fra land til land.