Menu

 NRR har copyright på alle HLR-plakatene

 
Vilkår for bruk til alle kommersielle formål
Nedlasting for kopiering, elektronisk gjengiving og bruk til alle kommersielle formål er bare tillatt etter søknad til NRR.

Vilkår for bruk til ikke-kommersielle formål
Nedlasting uten søknad er tillatt for papirkopiering i begrenset omfang til personlig bruk og for elektronisk bruk og
gjengiving av plakatene innenfor det offentlige helsevesenet (til prosedyrebøker ol.) forutsatt at det samtidig alltid
vises til www.nrr.org og gjøres tydelig at plakatene er copyrightbeskyttet og at videre bruk og gjengiving derfor ikke er
tillatt.
 Kjøp av laminerte plakater
Ved behov for et større antall plakater til privat bruk eller for bruk i forbindelse med kurs o.l., kan plakater kjøpes i A5-format.

Plakater kan bestilles her: gjenoppliving.no