Menu

Reviderte krav til utøvere, instruktører og hovedinstruktører i NRR

NRR har revidert sine krav til godkjenning av utøvere, instruktører og hovedinstruktører for kursene DHLR, HHLR og AHLR. De ulike kravene er i stor grad samkjørt på tvers av kurskonseptene for å lette tolkning og etterlevelse. klikk her for PDF

 

NRR bruker en ikke ubetydelig andel av sine inntekter til å drifte Kursportalen (ca 75 000 brukere) og Instruktørportalen (ca 3000 brukere) hvert år. Vi ønsker derfor at flest mulig av våre instruktører og hovedinstruktører er medlemmer av NRR for å understøtte denne virksomheten. For ansatte i offentlige helseforetak er dette et bør-krav, da NRR har forståelse for at man ikke vil bruke av private midler for å utøve instruktørvirksomhet som del av sitt ordinære arbeid i offentlig sektor. For instruktører som driver kurs som del av en næringsvirksomhet, uavhengig av kurskonsept, ønsker imidlertid NRR at vårt arbeid med å drifte de ulike portalene støttes via medlemsskap.

Du kan nå betale medlemskontigent via Vipps på søkeordet "Norsk Resuscitasjonsråd" (nr #70511).

 

Bli medlem av NRR på denne linken: klikk her