Menu

Styrking av førstehjelpsopplæring i skolen

Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd vil støtte alle seriøse initiativ for å styrke førstehjelpsopplæringen i den norske skolen, der hjerte-lungeredning (HLR) med bruk av hjertestarter blir en del av alminnelig førstehjelpskunnskap.

På bakgrunn av internasjonale anbefalinger og kunnskapen om at tidlig HLR og tidlig bruk av hjertestarter mer enn dobler, kanskje tredobler sjansen til å overleve plutselig, uventet hjertestans, anbefaler Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd at HLR med bruk av hjertestarter skal være obligatorisk pensum for alle elever i grunnskolen, med oppfølgende repetisjonsopplæring i den videregående skolen. Målsetning med opplæringen, opplæringens innhold og omfang bør beskrives tydeligere i Utdanningsdirektoratets læreplaner.

Å lære barn og ungdom livreddende førstehjelp handler også om å fremme holdninger og bidra til et samfunn hvor vi bryr oss om og kan hjelpe hverandre.