NRR Læringsportal

Velkommen til NRRs e-læring med filmer, bilder og andre ressurser.
Velg kursdeltaker eller instruktørnivå nedenfor.
 
 
AHLR

Norsk grunnkurs i avansert hjerte-lungeredning med bruk av hjertestarter for helsepersonell

Norsk grunnkurs I hjerte-lungeredning med bruk av hjertestarter for innsatspersonell

HHLR

Norsk grunnkurs i hjerte-lungeredning med bruk av hjertestarter for helsepersonell.

CPRD English

Norwegian basic course in CPR using an AED for emergency responders

Gjenoppliving av nyfødte - Prehospital

Norsk grunnkurs i gjenoppliving av nyfødte

Gjenoppliving av nyfødte - Inhospital

Norsk grunnkurs i gjenoppliving av nyfødte

GHLR

Norsk grunnkurs i hjerte-lungeredning med bruk av hjertestarter for lekfolk

HHLR Instruktør

Her finner du oppgaver til hvert av kapitlene i instruktørboka. Hver oppgave inneholder fire påstander. Kun én av dem er helt korrekt. Kryss av for den korrekte påstanden i hver oppgave.