Hvem står bak?

Denne internettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom Svenska Rådet för hjärt-lung-räddning og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
Image

Flere faggrupper både fra sykehus og
fra prehospitale tjenester er representert i NRR.

NRR er dannet av Den norske legeforenings spesialforeninger Norsk Anestesiologisk Forening og Norsk Cardiologisk Selskap som et felles, faglig, nasjonalt referanseorgan.

NRR er gjennom dette rådgivende i spørsmål vedr. resuscitering overfor Den norske legeforening og Norsk Førstehjelpsråd. NRR utgjør Norges faglige representasjon i Skandinavisk Resuscitasjonsråd (SRC) og European Resuscitation Council (ERC). NRR arbeider for faglig forsvarlighet og kvalitetssikring av undervisning og pasientbehandling med hensyn til både basal og avansert hjerte-lunge-redning (HLR) i og utenfor sykehus i Norge. Rådet arbeider også opp mot norske helsemyndigheter for å oppnå dette.

For mer informasjon se: www.nrr.org

For informasjon om Svenska HLR-rådet se: www.hlr.nu

Hvem er denne siden beregnet for?

 

Support

Trenger du hjelp med portalen, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2024 Norsk Resuscitasjonsråd