Hjertestartere

En hjertestarter er et lite enkelt apparat som hjelper deg ved en hjertestans, og som avgjør om en person med hjertestans trenger strømstøt eller ikke basert på pasientens hjerterytme avlest gjennom to klebe-elektroder. Den kan ved behov levere strømstøt gjennom de samme elektrodene. En hjertestarter skal brukes på alle personer som er bevisstløse og ikke puster normalt.

Hva er en hjertestarter?

En hjertestarter er et lite enkelt apparat som hjelper deg ved en hjertestans, og som avgjør om en person med hjertestans trenger strømstøt eller ikke basert på pasientens hjerterytme avlest gjennom to klebe-elektroder. Den kan ved behov levere strømstøt gjennom de samme elektrodene. En hjertestarter skal brukes på alle personer som er bevisstløse og ikke puster normalt.

Tidlig HLR

Kjeden som redder liv viser ulike tiltak som er nødvendige for å redde livet til en person med plutselig hjertestans. Muligheten for å overleve påvirkes før og fremst av hvor raskt disse tiltakene kan settes i gang. Tiltakene er tidlig melding til 1-1-3, tidlig HLR, tidlig strømstøt til hjertet og behandling etter hjertestans. Du kan gjøre tre av disse fire tiltakene. For hvert minutt som går uten behandling etter at hjertet har stanset minsker muligheten for overlevelse med inntil 10%. Du kan redde et liv!

Tidlig strømstøt med hjertestarter

Et tidlig strømstøt gjennom brystet fra en hjertestarter kan ofte få hjertet til å begynne å slå igjen. Tiden fra hjertestans til strømstøt er, sammen med HLR, den viktigste faktoren for overlevelse. For hvert minutt som går uten strømstøt minker sjansen for overlevelse med inntil 10%. Studier har vist at inntil 75% av pasientene som får strømstøt ila. de første tre minuttene overlever en hjertestans. Generelt er overlevelsen ved hjertestans omkring 10% så her er det mye å vinne med tidlig behandling.

Behandling etter hjertestans

Når hjertet har begynt å slå igjen kreves det intensivmedisinsk behandling i ambulanse og på sykehus for å redusere sjansen for hjerneskade som følge av osygenmangelen. Pasienten kan trenge utvidelse av blodårer til hjertet (blokking), nedkjøling, ulike medikamenter eller blodproppløsende medisiner. De aller fleste som overlever en hjertestans har et godt funksjonsnivå og greier seg selv selv om de ikke husker noe av selve hendelsen.

Muligheten til å overleve en hjertestans avgjøres først og fremst av hvor raskt ulike tiltak iverksettes. Kjeden som redder liv beskriver fire tiltak som må gjøres, tre av dem kan du utføre før ambulansen kommer. Tidlig varsling til 1-1-3, tidlig hjerte-lunge-redning (HLR) og tidlig strømstøt fra en hjertestarter er avgjørende for overlevelsen. Hensikten er å forkorte tiden fra hjertestans til start av behandlingen.

 

Support

Trenger du hjelp med portalen, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2024 Norsk Resuscitasjonsråd