Opplæring

Velkommen til Norsk Resuscitasjonsråds (NRR) internettside om hjertestans, hjerte-lunge-redning (HLR) og bruken av hjertestartere. Tidligere var hjertestartere kun forbeholdt helsepersonell, i dag er mange hjertestartere betjent av personell helt uten helsefaglig bakgrunn. Mange liv er blitt reddet av lekfolk med hjertestartere.
Image

Alle som skal lære å bruke en hjertestarter, bør også beherske basal hjerte-lungeredning (Basal HLR)

  1. For lekfolk og personell uten pålagt eller selvpålagt beredskap med hjertestarter anbefales kurset ”MiniAnne med AED” (45 min. kurs med HLR og hjertestarter – lansert i Norge i april 2009). Dette kurset krever ikke sertifisert instruktør, men at hver kursdeltaker har sin egen kurspakke.

  2. Helsepersonell, førstehjelpspersonell (”first responders”) og personell med pålagt/selvpålagt beredskap (f.eks. politi, brannfolk, vektere o.l.) og personell i virksomheter med planlagt hjertestarterberedskap bør få en mer omfattende opplæring (jfr. rundskriv IS-5/2007 fra Sosial- og helsedirektoratet: Krav til bruk av defibrillatorer/hjertestartere). For disse anbefales ”Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter” (2,5 timers kurs med sertifisert instruktør i HLR og bruk av hjertestarter).

  3. Hvis det synes nødvendig for å redde liv, bør lekfolk og helsepersonell også uten opplæring bruke en tilgjengelig hjertestarter, helst etter veiledning fra 1-1-3.

Hvem står bak?

 

Support

Trenger du hjelp med portalen, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2024 Norsk Resuscitasjonsråd