Lover og forskrifter

Lover og regler for hjertestartere utenfor helsevesenet Erfarne instruktører melder at en del virksomheter fortsatt er nøler med å anskaffe hjertestartere fordi de er i tvil om regelverket. Beredskap med hjertestarter er i dag en del av alminnelig førstehjelpsberedskap. Til hjelp for instruktører og virksomheter som ønsker å etablere beredskap med hjertestarter, har Resuscitasjonsrådet og Førstehjelpsrådet samlet informasjon som kan være til nytte.

Regelverk for legfolks bruk av hjertestarter

Hjertestartere

 

Support

Trenger du hjelp med læringsportal eller instruktørportal, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2023 Norsk Resuscitasjonsråd