Om Hjertestarter.info

Velkommen til Norsk Resuscitasjonsråds (NRR) internettside om hjertestans, hjerte-lunge-redning (HLR) og bruken av hjertestartere. Tidligere var hjertestartere kun forbeholdt helsepersonell, i dag er mange hjertestartere betjent av personell helt uten helsefaglig bakgrunn. Mange liv er blitt reddet av lekfolk med hjertestartere.
Image

Omtrent 2500 mennesker får plutselig og
uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år

Ca 2.500 mennesker får plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år, mange av disse kunne vært reddet med rask og adekvat behandling.


Har du nylig tatt et HLR-kurs eller hjertestarter-kurs eller vil du vite mer om hvordan du skaper et hjerte-sikkert miljø på din arbeidsplass, i din forening eller for familien din?

Kjeden som redder liv

Image

Kjeden som redder liv viser ulike tiltak som er nødvendige for å redde livet til en person med plutselig hjertestans. Muligheten for å overleve påvirkes før og fremst av hvor raskt disse tiltakene kan settes i gang. Tiltakene er tidlig melding til 1-1-3, tidlig HLR, tidlig strømstøt til hjertet og behandling etter hjertestans. Du kan gjøre tre av disse fire tiltakene. For hvert minutt som går uten behandling etter at hjertet har stanset minsker muligheten for overlevelse med inntil 10%. Du kan redde et liv!
Image

Hjertestartere

En hjertestarter er en maskin som sender et strømstøt gjennom hjertet til en person med plutselig uventet hjertestans for å få det til å begynne å slå igjen. Den er enkel i bruk og instruerer deg i hva du skal gjøre. Med en hjertestarter kan du redusere tiden fra hjertestans til strømstøt, noe som har stor betydning for overlevelsen. Da kan du få hjertet til å slå igjen før ambulansen kommer frem.

Hvem denne siden er beregnet for

Denne siden vil forklare hva en hjertestarter er, hva den gjør, hvordan den brukes, og hvilke lover og regler som regulerer bruken av dem. Hensikten er at flest mulig skal føle seg trygge nok til å bruke en hjertestarter når det behovet oppstår og utstyret er tilgjengelig. Siden er tenkt for ikke-helsepersonell. For helsepersonell henviser vil til Norsk Resuscitasjonsråd.

Innhold

Conrad Bjørshol

Anestesilege ved Stavanger Universitetssykehus og i Norsk Luftambulanse. Ph.d.-stipendiat med tema kvalitet i hjerte-lunge-redning. Varamedlem til styret i Norsk Resuscitasjonsråd.

Andreas Claesson

doktorgradsstudent og ambulansesykepleier ved ambulansetjenesten i Kungälv. Andreas er styremedlem i Svenska HLR Rådet.

Jakob Hollenberg

har doktorgrad i kardiologi ved Södersjukhuset i Stockholm. Jakob er leder i arbeidsgruppen for D-HLR i Svenska HLR Rådet.

Opplæring

 

Support

Trenger du hjelp med læringsportal eller instruktørportal, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2023 Norsk Resuscitasjonsråd