NRR

Velkommen til Norsk resuscitasjonsråd (NRR)

Styret

Evelyn Støen

Sekretær E-post: evelyn@nrr.org

Anders Batman Mjelle
Leder(Norsk barnelegeforening)
Barnelege, PhD
Lege i spesialisering, Anestesiavdelingen, Stavanger universitetssykehus
Kjetil Nilsen
Nestleder(HLR-koordinatorforum)
Intensivsykepleier, Nordlandssykehuset

Styremedlemmer

Jon-Kenneth Heltne

(Norsk anestesiologisk forening)
Anestesilege, professor, Haukeland universitetssykehus

Kristin Angel

(Norsk cardiologisk selskap)

Kardiolog, dr.med., OUS Rikshospitalet

Live Kummen

(Norsk anestesiologisk forening)

Anestesilege, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Thomas Rajka

(Norsk barnelegeforening)

Barnelege, Barne- og ungdomsklinikken, Ahus

Ulf Wike Ljungblad

(Norsk barnelegeforening)

Barnelege, PhD Sykehuset i Vestfold

Eldbjørn Furnes

(Norsk allmennlegeforening)

Allmennlege/fastlege

Jo Kramer-Johansen

(Landsmøterepresentant)

Anestesilege, professor, OUS

Thomas Usler

(Landsmøterepresentant)

Anestesisykepleier, Ahus

Elin Seim

(Norsk førstehjelpsråd)

Sykepleier

Vararepresentanter

Kristoffer Engh Russell
Norsk cardiologisk selskap
Kardiolog, dr.med., OUS
Marita Evensen
Landsmøterepresentant
Spesialsykepleier, Oslo
Conrad Bjørshol
(Norsk anestesiologisk forening)
Anestesilege, professor, Stavanger
Lene Nymo Trulsen
(Norsk barnelegeforening)
Barnelege, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Stephen Sollid
(Norsk førstehjelpsråd)
Anestesilege, professor, Stiftelsen Norsk luftambulanse
Torill Andersen
(HLR-koordinatorforum)
Intensivsykepleier, Sykehuset Vestfold
Jørgen Eilertsen
(Landsmøterepresentant)
Paramedisiner
Gry Elise Albrektsen
(Norsk allmennmedisinsk forening)
Allmennlege, Florø

 

Support

Trenger du hjelp med portalen, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2024 Norsk Resuscitasjonsråd