Styret

Velkommen til Norsk Resuscitasjonsråds (NRR) team. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.
Evelyn Støen

Sekretær E-post: evelyn@nrr.org

Trond Nordseth

Leder(Norsk Anestesiologisk Forening)
Overlege, Klinikk for Anestesi og Intensivmedisin,

St.Olavs Hospital, Trondheim
E-post: leder@nrr.org

Kjetil Nilsen
Nestleder Kjetil Nilsen HLR-koordinatorforum
Intensivsykepleier, Nordlandssykehuset

Styremedlemmer

Jon-Kenneth Heltne
(Norsk Anestesiologisk Forening) Overlege, dr.med, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Bjørn Haug
(Norsk Cardiologisk Selskap) Helgelandssykehuset, Sandnessjøen.
Kristin Angel
(Norsk Cardiologisk Selskap) Overlege dr.med. Hjertemedisinsk avdeling Rikshospitalet.
Thomas Rajka
(Norsk Barnelegeforening) Overlege, barne- og ungdomsklinikken, Ahus
Tor Einar Calisch
(Norsk Barnelegeforening) Overlege, barnesenteret, Ullevål Universitetssykehus, Oslo
Sverre Håkon Evju
(Norsk Almennmedisinsk Forening)
Jo Kramer-Johansen
(landsmøterepresentant) Anestesilege, ph.d. Institutt for eksperimentell medisinsk forskning og avdeling for Anestesiologi Oslo Universitetssykehus HF
Jonas Vikran Hagen
(sykepleier, Leder Norsk Førstehjelpsråd)
Nina Brå
(landsmøterepresentant)

Vararepresentanter

Live Kummen
(vara for Trond Nordseth - NAF)
Anne Siri Rokvam
(vara for Kjetil Nilsen - HLR koordinatorforum)
Conrad Bjørshol
(vara for Jon-Kenneth Heltne – NAF)
Anne Skogsholm
(vara for Bjørn Haug - NCS)
Kristoffer Engh Russel
(vara for Kristin Angel - NCS)
Marianne Nordhov
(vara for Thomas Rajka - NBF)
Hans Jørgen Guthe
(vara for Tor Einar Calisch - NBF)
Gry Elise Albrektsen
(vara for Sverre Håkon Evju NAF)
Anders Batman Mjelle
(vara for Jo Kramer-Johansen)
Torill Andersen
(vara for Nina Brå)
Asgeir Kvam
(vara for Jonas Vikran Hagen)

 

Support

Trenger du hjelp med læringsportal eller instruktørportal, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2023 Norsk Resuscitasjonsråd