Velkommen til hjertestarter info

Velkommen til Norsk Resuscitasjonsråds (NRR) internettside om hjertestans, hjerte-lunge-redning (HLR) og bruken av hjertestartere. Tidligere var hjertestartere kun forbeholdt helsepersonell, i dag er mange hjertestartere betjent av personell helt uten helsefaglig bakgrunn. Mange liv er blitt reddet av lekfolk med hjertestartere
Image

Ca 2.500 mennesker får plutselig og
uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år

Ca 2.500 mennesker får plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år, mange av disse kunne vært reddet med rask og adekvat behandling.


Har du nylig tatt et HLR-kurs eller hjertestarter-kurs eller vil du vite mer om hvordan du skaper et hjerte-sikkert miljø på din arbeidsplass, i din forening eller for familien din?

Om Hjertestarter.info

 

Support

Trenger du hjelp med læringsportal eller instruktørportal, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2023 Norsk Resuscitasjonsråd