Kjeden som redder liv

Muligheten til å overleve en hjertestans avgjøres først og fremst av hvor raskt ulike tiltak iverksettes. Kjeden som redder liv beskriver fire tiltak som må gjøres, tre av dem kan du utføre før ambulansen kommer. Tidlig varsling til 1-1-3, tidlig hjerte-lunge-redning (HLR) og tidlig strømstøt fra en hjertestarter er avgjørende for overlevelsen. Hensikten er å forkorte tiden fra hjertestans til start av behandlingen.
Image

Tidlig melding

Hvis du oppdager tidlige tegn på akutt hjertesykdom kan du forhindre en hjertestans fra å oppstå. Hvis noen i nærheten får brystsmerter som ikke går over i hvile eller pustevansker må du umiddelbart varsle ambulanse via medisinsk nødtelefon 1-1-3. Det beste er om ambulansen kommer frem til pasienten før hjertet stanser, vær derfor oppmerksom på tidlige tegn på akutt hjertesykdom og varsle tidlig. Hvis noen faller bevisstløs om og ikke puster normalt, skal du straks melde fra til 1-1-3 og starte med HLR. Hvis en hjertestarter er tilgjengelig, slår du den på og følger instruksjonene. Medisinsk nødtelefon 1-1-3 er bemannet med helsepersonell som kan hjelpe deg over telefon og sende ambulanse samtidig.
Husk å oppgi hvor du ringer fra.

Tidlig HLR

Kjeden som redder liv viser ulike tiltak som er nødvendige for å redde livet til en person med plutselig hjertestans. Muligheten for å overleve påvirkes før og fremst av hvor raskt disse tiltakene kan settes i gang. Tiltakene er tidlig melding til 1-1-3, tidlig HLR, tidlig strømstøt til hjertet og behandling etter hjertestans. Du kan gjøre tre av disse fire tiltakene. For hvert minutt som går uten behandling etter at hjertet har stanset minsker muligheten for overlevelse med inntil 10%. Du kan redde et liv!

Tidlig strømstøt med hjertestarter

Et tidlig strømstøt gjennom brystet fra en hjertestarter kan ofte få hjertet til å begynne å slå igjen. Tiden fra hjertestans til strømstøt er, sammen med HLR, den viktigste faktoren for overlevelse. For hvert minutt som går uten strømstøt minker sjansen for overlevelse med inntil 10%. Studier har vist at inntil 75% av pasientene som får strømstøt ila. de første tre minuttene overlever en hjertestans. Generelt er overlevelsen ved hjertestans omkring 10% så her er det mye å vinne med tidlig behandling.

Behandling etter hjertestans

Når hjertet har begynt å slå igjen kreves det intensivmedisinsk behandling i ambulanse og på sykehus for å redusere sjansen for hjerneskade som følge av osygenmangelen. Pasienten kan trenge utvidelse av blodårer til hjertet (blokking), nedkjøling, ulike medikamenter eller blodproppløsende medisiner. De aller fleste som overlever en hjertestans har et godt funksjonsnivå og greier seg selv selv om de ikke husker noe av selve hendelsen.

Muligheten til å overleve en hjertestans avgjøres først og fremst av hvor raskt ulike tiltak iverksettes. Kjeden som redder liv beskriver fire tiltak som må gjøres, tre av dem kan du utføre før ambulansen kommer. Tidlig varsling til 1-1-3, tidlig hjerte-lunge-redning (HLR) og tidlig strømstøt fra en hjertestarter er avgjørende for overlevelsen. Hensikten er å forkorte tiden fra hjertestans til start av behandlingen.

Ringe 1-1-3

 

Support

Trenger du hjelp med læringsportal eller instruktørportal, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2023 Norsk Resuscitasjonsråd