Hvem er denne siden beregnet for?

Velkommen til Norsk Resuscitasjonsråds (NRR) internettside om hjertestans, hjerte-lunge-redning (HLR) og bruken av hjertestartere.
Image

Omtrent 2500 mennesker får plutselig og
uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år

Tidligere var hjertestartere kun forbeholdt helsepersonell, i dag er mange hjertestartere betjent av personell helt uten helsefaglig bakgrunn. Mange liv er blitt reddet av lekfolk med hjertestartere. 


Omtrent 2500 mennesker får plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år, mange av disse kunne vært reddet med rask og adekvat behandling.

Denne siden vil forklare hva en hjertestarter er, hva den gjør, hvordan den brukes, og hvilke lover og regler som regulerer bruken av dem. Hensikten er at flest mulig skal føle seg trygge nok til å bruke en hjertestarter når det behovet oppstår og utstyret er tilgjengelig. Siden er tenkt for ikke-helsepersonell.

For helsepersonell henviser vil til Norsk Resuscitasjonsråd sine nettsider på www.nrr.org.

Plutselig uventet hjertestans

 

Support

Trenger du hjelp med portalen, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2024 Norsk Resuscitasjonsråd