Menu
  1. 0
  2. 1
  3. 2

Velkommen til hjertestarter info

Velkommen til Norsk Resuscitasjonsråds (NRR) internettside om hjertestans, hjerte-lunge-redning (HLR) og bruken av hjertestartere. Tidligere var hjertestartere kun forbeholdt helsepersonell, i dag er mange hjertestartere betjent av personell helt uten helsefaglig bakgrunn. Mange liv er blitt reddet av lekfolk med hjertestartere


Ca 2.500 mennesker får plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år, mange av disse kunne vært reddet med rask og adekvat behandling.


Har du nylig tatt et HLR-kurs eller hjertestarter-kurs eller vil du vite mer om hvordan du skaper et hjerte-sikkert miljø på din arbeidsplass, i din forening eller for familien din?