Menu

Lover og forskrifter

Lover og regler for hjertestartere utenfor helsevesenet Erfarne instruktører melder at en del virksomheter fortsatt er nøler med å anskaffe hjertestartere fordi de er i tvil om regelverket. Beredskap med hjertestarter er i dag en del av alminnelig førstehjelpsberedskap. Til hjelp for instruktører og virksomheter som ønsker å etablere beredskap med hjertestarter, har Resuscitasjonsrådet og Førstehjelpsrådet samlet informasjon som kan være til nytte.