Menu

Hvem står bak?

Denne internettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom Svenska Rådet för hjärt-lung-räddning og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

NRR er dannet av Den norske legeforenings spesialforeninger Norsk Anestesiologisk Forening og Norsk Cardiologisk Selskap som et felles, faglig, nasjonalt referanseorgan. NRR er gjennom dette rådgivende i spørsmål vedr. resuscitering overfor Den norske legeforening og Norsk Førstehjelpsråd. NRR utgjør Norges faglige representasjon i Skandinavisk Resuscitasjonsråd (SRC) og European Resuscitation Council (ERC). NRR arbeider for faglig forsvarlighet og kvalitetssikring av undervisning og pasientbehandling med hensyn til både basal og avansert hjerte-lunge-redning (HLR) i og utenfor sykehus i Norge. Rådet arbeider også opp mot norske helsemyndigheter for å oppnå dette.

Flere faggrupper både fra sykehus og fra prehospitale tjenester er representert i NRR.

For mer informasjon se: www.nrr.org

For informasjon om Svenska HLR-rådet se: www.hlr.nu