Norsk grunnkurs i hjerte-lungeredning

med bruk av hjertestarter
Image
Image

Norsk grunnkurs i
HLR med bruk av hjertestarter

Forkortelsen DHLR står for ”HLR med defibrillering”, dvs. hjerte-lungeredning (HLR) med bruk av hjertestarter. NRR og Norsk Førstehjelpsråd mener at HLR og bruk av hjertestarter er førstehjelp som kan trygt gis av alle. Alle kan bruke en hjertestarter - også uten opplæring, når det er nødvendig for å redde liv.

Manglende opplæring må ikke være til hinder for at enhver gjør så godt en kan. Når du varsler 1-1-3 om en livløs person, vil du alltid få veiledning i å starte HLR, og hvis det er flere tilstede også veiledes til å finne og bruke nærmeste hjertestarter. Men opplæring vil bedre kvaliteten av den hjelpen som gis, og dermed vesentlig øke sjansen til å redde flere liv. Personell som frivillig eller i yrkessammenheng har påtatt seg beredskap med hjertestarter, bør dessuten kunne vise til en formelt godkjent opplæring og vedlikeholdstrening.
Image

Hvem passer DHLR-kurset for

Norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter (DHLR)”er et kvalitetssikret grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter for legfolk med pålagt eller selvpålagt hjertestarterberedskap. Kurset skal sikre at beredskapen holder en forsvarlig kvalitet og egner seg for alle som har påtatt seg frivillig beredskap eller som i yrkessammenheng har beredskap med hjertestarter. Eksepler på dette kan være:

  • brann- og redningspersonell
  • politi
  • vektere
  • kabinpersonell
  • akutthjelpere (jfr. akuttforskriften) og ”first responders”
  • vaktpersonell i svømmehaller og på idrettsarrangementer
  • personell i bedriftshelsetjeneste og bedriftsvernet
  • frivillige med selvpålagt hjertestarterberedskap som hjelpekorpspersonell, etc.

Hjertesikre arbeidsplasser

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr krever at virksomheter som anskaffer hjertestarter skal gi systematisk og dokumentert opplæring. NRR og Førstehjelpsrådet anbefaler at minst fem personer i virksomheten, får opplæring tilsvarende dette grunnkurset. Disse fem bør ha sin jobb i nærheten av det stedet hjertestarteren plasseres. Virksomhetene oppfordres videre til å tilby alle andre ansatte samme eller en enklere opplæring, f.eks. «Norsk Grunnkurs Førstehjelp» eller ”MiniAnne med hjertestarter” slik at alle kan gi god HLR og bruke hjertestarteren raskt om nødvendig.

Image
Image
Image

Alternativer til DHLR-kurset

Legfolk som ikke skal inngå i en pålagt eller selvpålagt beredskap med bruk av hjertestarter kan - som et alternativ - på egenhånd gå gjennom egenopplæring i HLR og hjertestarter med ”MiniAnne”-kurset som inneholder en modul for basal HLR og en forenklet modul for bruk av hjertestarter. I NRRs kursportal finnes også en fritt tilgjengelig e-læringsmodul til ”MiniAnne” kurset.


Helsepersonell som ikke skal opp på AHLR-nivå samt alt helsepersonell i utdanning bl.a. legestudenter (1-3 studieår), sykepleierstudenter og ambulansepersonell i opplæring anbefales heller å ta ”Norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell (HHLR)”

Nødvendige forberedelser

Kurset er i 2016 modernisert, forkortet (nå ca. 3 timer) og knyttet til fordypningsstoff og oppgaver som skal løses på internett før selve kursdagen. Alle må forberede seg med å lese kursboka, gjøre de nettbaserte oppgavene og ta nettbasert teoriprøve før kurset.  Forskning viser at god basal HLR er nødvendig for å ”kjøpe tid” for å holde pasienten i live mens hjertestarteren hentes og klargjøres. Derfor er nå basal HLR en del av DHLR-kurset. Aller best er det likevel om du trener i forkant, gjerne med MiniAnne, enten hjemme kurset, eller som et tillegg før selve DHLR-kurset. 

Image

Godkjent kursinstruktør

For at kurset skal godkjennes som NRR-kurs, må din kursinstruktør være NRR-godkjent. NRR-godkjente instruktører skal kunne dokumentere at de selv har gått på kurs og vist at de behersker både teori og praksis for god AHLR og opplæring. NRR-godkjente instruktører må jevnlig holde kurs og er forpliktet til å holde seg faglig og pedagogisk oppdatert.

 

Support

Trenger du hjelp med portalen, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2024 Norsk Resuscitasjonsråd

Please publish modules in offcanvas position.