Hjerte- lungeredning for helsepersonell

med bruk av hjertestarter for helsepersonell
Image
Image

Hjerte- lungeredning
for helsepersonell

Kursavdelingen i Norsk Resuscitasjonsråd startet høsten 2012 opp et arbeid med å utvikle et nytt norsk kurs i hjerte lunge redning for helsepersonell.  Kurset har fått navnet HHLR, og har følgende hovedmålsetning for deltagere etter gjennomføring den praktiske delen.

  • Å utføre basal HLR alene
  • Å kunne utføre basal HLR som del av en gruppe
  • Å kunne bruke en hjertestarter
  • Å kunne ivareta pasienten og kollegers sikkerhet i en hjertestanssituasjon
Image

Kvalitetssikre kurskonseptet

Som et viktig element i å kvalitetssikre kurskonseptet er det utviklet en ny kursbok, en ny instruktør bok og et nytt e-læringskurs som vil være obligatoriske deler av det nye HHLR kurset. Arbeidet med de ulike delene av kurset begynner nå å nærme seg ferdigstillelse og kurset har vært pilottestet i samarbeid med Hammerfest sykehus og Diakonhjemmet sykehus og sykepleierhøyskole. 

I pilottestingen har vi kommet frem til at deltagerkurset skal ha en varighet på 3 timer, og at instruktørkurset skal ha en varighet på 5 timer. Kurset legger ikke opp til at deltagerne må ha ervervet seg ferdigheter før de kommer, og kurset egner seg like godt til studenter som erfarent helsepersonell. 

Kurset består av 3 moduler

Kurset består av 3 moduler, der første modul vektlegger basale ferdigheter hos den enkelte deltager. I denne modulen læres deltagerne opp i en rask pasientundersøkelse med bevisthetssjekk, varsling og sjekk etter pust. Dersom pasienten er bevisstløs og ikke puster normalt skal HLR startes. Innøving av enredder HLR med god kompresjonsteknikk og ventilasjonsteknikk med bruk av pusteduk eller pustemaske er hovedfokus.

 

Modul to består i å jobbe med HLR sammen med en kollega. Her settes ferdighetene sammen til toredder-teknikk, og god kommunikasjon om samhandling øves inn.

Image
Image
Image

HLR med enredder og toredder

modul tre trenes det på bevissthetskontroll, HLR med enredder og toredder og bruk av hjertestarter. I denne siste modulen setter alle ferdighetene deltagerne har trent på sammen, og til slutt gis deltagerne et scenario som tilpasses deres praktiske hverdag. Helsepersonell på en sengepost trener på HLR i seng, ansatte på en barneavdeling trener på HLR til barn, og hjemmetjenesten setter opp et scenario med hjertestans hjemme hos en pasient.

 

Support

Trenger du hjelp med portalen, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2024 Norsk Resuscitasjonsråd

Please publish modules in offcanvas position.