Standardisert grunnleggende førstehjelpskurs

utviklet av Norsk Førstehjelpsråd, i samarbeid med Norsk Resuscitasjonsråd
Image

Standardisert grunnleggende
førstehjelpskurs

Standardisert grunnleggende førstehjelpskurs utviklet av Norsk Førstehjelpsråd, i samarbeid med Norsk Resuscitasjonsråd [NRR]. Kurset er i h.h.t. retningslinjer for HLR 2015 (ERC2015). Kurset er på fem undervisningstimer med maksimalt femten deltakere. Kurset inneholder en HLR-utsjekk av alle deltakere. Alle kursdeltakere får kursbevis underskrevet av den godkjente instruktøren ved bestått kurs. Kurset består av flere praktiske øvelser som gjennomføres i løpet av kurset. Kursheftet er også støttemateriell for kurset Trafikalt Grunnkurs Førstehjelp (TGF) som arrangeres ved kjøreskoler.

Målgrupper

 • alle som ønsker å lære førstehjelp
 • førstehjelpere som skal fortsette med kvalifisert nivå førstehjelp
 • helsepersonell
 • i forkant av kurs i bruk av hjertestarter
Image
Image

Instruktørkrav

Godkjent instruktør direkte gjennom Norsk Førstehjelpsråd eller via en av medlemsorganisasjonene i Norsk Førstehjelpsråd. Man må gå egen instruktøropplæring for det enkelte standardisere kurskonseptet. Instruktøren må selv inneha et kvalifisert nivå førstehjelp. Godkjente instruktører skal registreres i Norsk Førstehjelpsråds instruktørportal. Det er utgitt en egen lærebok/veileder for instruktørene i NGF, der det satt kvalitetskrav til gjennomføring og kvalifikasjoner for kursinstruktøren. Norsk Førstehjelpsråd er klar over behovet for å standardisere kurs og opplæring også for frittstående instruktørkrefter.


Derfor tilbys to ganger i året slike instruktørkurs. Kursvirksomheten registreres internt i de respektive medlemsorganisasjoner i Førstehjelpsrådet. Førstehjelpsrådet synes det er hensiktsmessig at eksterne instruktører som ikke har tilknytning til noen medlemsorganisasjon registrerer seg i instruktørportalen til Norsk Førstehjelpsråd og betaler medlemskap som bedriftsmedlem.

Om kurset

Kurset dekker de grunnleggende kunnskaper i førstehjelp som alle bør ha og krever ingen forkunnskaper. Kurset legger vekt på en aktiv læring og tar utgangspunkt i deltakernes nivå. Tema som hjerte-lungeredning (HLR), fri luftvei, sideleie og fjerning av fremmedlegeme i luftveien er grundig behandlet. Det gis en kort demonstrasjon av bruken av hjertestarter. Kurset lærer på en aktiv måte med demonstrasjoner og praktiske øvelser deltakerne til å gjøre en rask pasientundersøkelse, varsle medisinsk nødtelefon og gjenkjenne symptomer og tegn på hjerteinfarkt og hjerneslag.


Opptreden på skadested, f.eks. en bilulykke gjennomgås. Øvelsene gjøres så realistisk som mulig ved at man legger øvelsen til en bil eller en situasjon som er aktuell der man er. Varmekonservering vektlegges gjennom kurset for alle skadde, spesielt ved mistanke om indre blødning. Avsluttende gjennomføres små øvelser med fokus på skader som brudd, blødninger og brannskader. Hjelmavtrekk på bevisstløse MC-førere er valgfritt tema i NGF, men er obligatorisk i Trafikalt Grunnkurs – Førstehjelp (TGF). Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF) benyttes av alle medlemsorganisasjoner i Norsk Førstehjelpsråd og kan bestilles via dem.

Image
Image

Om konseptet NGF

Læring er en prosess som foregår hos hver enkelt av kursdeltakerne. Å lære førstehjelp betyr å bli i stand til å utføre bestemte praktiske tiltak, og forstå når disse tiltakene er aktuelle. Deltakerne lærer mest mulig gjennom egen aktivitet, individuelt, i samlet gruppe og i arbeidspar.
Instruktørens rolle blir å være arbeidsleder for deltakernes egen aktive læring. Instruktøren trekker fram deltakernes erfaringer og aktiviserer deltakerne gjennom aktiv spørreteknikk, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Det brukes ikke tekniske hjelpemidler i kurset. Det skal være minimum fire øvingsdukker for HLR til en gruppe med 15 deltakere. Instruktøren veileder under alle praktiske øvelser.


Arbeidsboka er helt sentral i kurset. Deltakerne bør i god tid før kurset motta sitt personlige eksemplar, med beskjed om å ha lest boka grundig før frammøte til kurset. På kurset skal deltakerne ha bøkene framme og bruke dem til detaljstudium, grunnlag for samtale seg imellom og spørsmål til instruktøren. Hvert nytt emne eller progresjonstrinn er en dobbeltside i elevboka, instruktøren fremhever kort de viktigste punktene i stoffet og oppsummerer disse med repetisjonsspørsmålene.

Instruktøren sørger for felles progresjon og overhold tidsplanen for
kurset. Øvelsene er aller viktigst. Forsikre deg derfor om at deltakerne får gjennomført alle øvelsene. Skulle bli knapt med tid, må de praktiske øvelsene prioriteres og teoretisk bakgrunnsstoff nedprioriteres.

Siw Osmundsen

Leder, Norsk Førstehjelpsråd
Postboks 1, Grønland, 0133 OSLO Tlf: 22 05 40 00
E-post: post@norskforstehjelpsrad.no
http://www.norskforstehjelpsrad.no

Kurset kan bestilles

AHLR kurset består av to likeverdige deler som begge må fullføres for å få godkjent kurset.

 • Kursbok med tilhørende e-læring (for åa

  Kurset kan bestilles via alle medlemsorganisasjoner i Norsk Førstehjelpsråd Kursheftene kan bestilles fra:

  www.hjertevakten.no

  www.redcross.no

  www.folkehjelp.no

  tilegne deg nødvendige teoretiske forkunnskaper)
 • Praktisk kursdel (for å tilegne deg nødvendige praktiske ferdigheter)

 

Support

Trenger du hjelp med portalen, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2024 Norsk Resuscitasjonsråd

Please publish modules in offcanvas position.